Werkingspijlers

Ouderraad   Rinkeling


Werkingspijlers

ONDERSTEUNEN


Een school kan op heel wat ondersteuning rekenen vanuit het bisdom of vanuit de scholengemeenschap en andere instanties, maar is voor heel wat initiatieven nog steeds op zichzelf aangewezen. De ambitie en de noden van de school reiken vaak verder dan wat de financiële middelen of omkadering toelaat. Zij zijn daarom vaak aangewezen op helpende handen voor het invullen van praktische zaken (zoals klussen, leesmoeders, begeleiding bij uitstappen,…) maar evenzeer voor een aantal investeringen (zoals afbetaling van lening of het doen van belangrijke investeringen zoals bv. een afdak of nieuwe speelplaats)​


De ouders van schoolgaande kinderen vormen bovendien een belangrijke groep binnen de lokale leefgemeenschap. Zij zijn vaak ook degenen waarop de gemeenschap zich heel actief richt (organiseren van kinderopvang in alle vormen, hobbies allerhande,…). ​


Daarom vinden wij het als ouderraad belangrijk om de nodige ondersteuning te verlenen aan de school en de gemeenschap waarin we leven. We willen graag mee deze fundamenten in stand houden en verstevigen.​

BETREKKEN


Kinderen brengen een groot deel van hun dag door op school, dit is een van hun belangrijkste tijdsbestedingen. Schoolgaan maakt een belangrijk deel uit van hun opvoeding en hiermee krijgen ze een hele set aan waarden, gedragscodes, kennis, etc. mee die een essentieel onderdeel van hun persoonlijkheid mee helpt vormen. ​


Het is daarom erg belangrijk voor de ouders om de visie van de school te begrijpen en evenzeer voor de school om te weten wat de ouders belangrijk vinden en hen inspraak te verlenen. ​


Op een transparante manier kunnen samenwerken met de schooldirectie en de leerkrachten is van essentieel belang zodat we samen aan hetzelfde zeel kunnen trekken. ​


Daarom vinden we het als ouderraad belangrijk om betrokkenheid te promoten, om een brug te zijn tussen de school en de ouders zodat we samen dit belangrijk deel van de opvoeding helpen vormgeven.


VERBINDEN


Ouders zijn met elkaar verbonden via onze kinderen, de school en Brussegem en toch weten we elkaar niet altijd even makkelijk te vinden


We hebben veel gemeenschappelijk en zijn vaak op zoek naar hetzelfde, van soms heel praktische zaken zoals tips rond kinderopvang, tot meer persoonlijkere zaken zoals integreren in een gemeente waar je nog geen netwerk hebt kunnen opbouwen of tot steun en oplossingen zoeken rond moeilijkheden rond de schoolgaande kinderen.


Als ouderraad zijn we een van de grootste verenigingen van mensen die uit zichzelf al nauw met elkaar verbonden zijn en vinden we dat we interactie moeten faciliteren, dat we moeten bruggen bouwen en ouders dus met elkaar verbinden.


Webmaster: Marjan Van Den Bosch

Ouderraad Rinkeling © 2011• Privacy Policy • Terms of Use