Realisaties

Ouderraad   Rinkeling

Realisaties - Projekten

2013-2015

busvervoer kleuters schoolreis

medefinanciering vernieuwing afdak

financiering 4 extra digitale schoolborden 1-2-3 + creazolder

2015-2016

aankoop 2 extra digitale schoolborden

busvervoer schoolreis kleuters

bijdrage zwemmen kleuters

gepland: speeltuig voor nieuwe speelplaats

2016 - 2017

busvervoer schoolreis kleuters

bijdrage zwemmen kleuters

speeltuig nieuwe kleuterspeelplaats

mobiele touchscreen 3e kleuterklas

bezorging van 20 pc's + flatscreen

sponsoring schoolreis kleuterschool

2009-2010

Aankoop van 2 drinkfonteintjes op de speelplaats

Aankoop van kunstgrasmat het vernieuwde gedeelte van de buitenspeelplaats

Aankoop van speeltuigen (wiebelbrug, parcours) op de buitenspeelplaats, met behoud van het karakter

Ondersteuning computermateriaal (Hartelijk dank aan de firma Pfizer en aan Dhr Ronny Moons)

2008-2009

boom-zitbank

fietsenrekken

Webmaster: Marjan Van Den Bosch

Ouderraad Rinkeling © 2011• Privacy Policy • Terms of Use

2007-2008

vernieuwde buitenspeelplaats met amfitheater

groot raam tussen binnen en buitenspeelplaats

Fruitdag op school

Organisatie van thema-avonden

...

Wij werken mee aan:

Het is onder meer, dankzij u, door het steunen en actief meewerken aan de activiteiten van de laatste jaren, dat deze projekten uiteindelijk konden uitgevoerd worden. Niet alleen door de geldelijke steun, maar ook door de fysieke arbeid van enkele vrijwilligers, waarbij we deze mensen, nogmaals hartelijk willen bedanken, voor hun inzet!