Doelstellingen Ouderraad Rinkeling

 

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. De ouderraad werkt mee aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

 

Daarom hechten wij een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

 

Wij willen de betrokkenheid en een duidelijke participatie van de ouders om het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen te optimaliseren.

Ouderraad Rinkeling 2011 Privacy Policy Terms of Use

www.ouderraad.dk